Siriprapha (Maymay) Jumsai na Ayudhya
3883 Violet (No.22)
Painting
Acrylic on canvas
154x124 cm.
2010