วีระ โยธาประเสริฐ

ภาพเปลือย No 7


ศิลปิน: วีระ โยธาประเสริฐ
เทคนิค: ภาพพิมพ์กัดกรดบนกระดาษ
ปี: 2541
ขนาด: 50 x 33.5 ซม.

ภาพเปลือยในงานศิลปะเป็นเรื่องที่ได้รับการสำรวจและพูดคุยกันอย่างมากจากทั้งศิลปินและผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเปลือยของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือเรื่องของมนุษย์ ก็กระตุ้นทั้งความสนใจและความตกใจไปพร้อม ๆ กัน

เป็นเวลานานหลายศตวรรษ ที่ร่างกายของผู้หญิงได้รับการพรรณนาและใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ ความอยากรู้อยากเห็น และสภาวะนิรันดร์ เพราะไม่มีปัจจัยที่จำกัดสำหรับสัดส่วนของร่างกายที่เป็นธรรมชาติและผิวหนังที่ไม่มีรอยตำหนิ

อุดมคตินิยมของศิลปินชายนั้นได้ถูกแสดงออกมาผ่านร่างหญิงเปลือยแต่มุมมองดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพที่เห็นเพียงผิวเผินเป็นอย่างเดียว ควรมองถึงสัญลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังในแต่ละรายละเอียดของภาพ ศิลปินมักจะมีมุมมองนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรู้ศึกปลอดภัยและความโรแมนติก รวมไปถึงความปรารถนาไร้เดียงสาที่ยังคงอยู่ โหยหาผู้เลี้ยงดูแลถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะ

วีระ โยธาประเสริฐ (พ.ศ. 2477-2545) เป็นอาจารย์สอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่รู้จักและคารพในฐานะอาจารย์และโลกศิลปะไทย วีระ โยธาประเสริฐ ถือว่าเป็นศิลปินแนวหน้าของภาพเขียนสีน้ำ ภาพพิมพ์ และภาพพิมพ์กัดกรด ผลงานของศิลปินไม่ได้เน้นไปเฉพาะในเรื่องภาพนู้ดแต่ก็จะเกี่ยวกับการสังเกตรูปทรงและในมุมมอง 2 มิติ ปัจจุบัน MoNWIC ได้เก็บงานศิลปะของวีระ โยธาประเสริฐ อยู่16 ชิ้น โดย 8 ชิ้นเป็นภาพพิมพ์กัดกรดภาพนู้ด ภาพพิมพ์กัดกรดนู้ดชุดก่อนหน้านี้มีมาจากช่วงประมาณปี 2513 Nude No.7 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์จากปี 2541 ซึ่งเหมือนกับเป็นการทบทวนงานจากชุดก่อนหน้านี้