มนัสวิน นันทเสน
1 become 100
ประติมากรรม
Bronze
40x30 ซม.
2557