วิโชค มุกดามณี
จินตภาพ
สื่อผสม
Oil, acrylic and metal on wood
124x152 ซม.
ไม่ระบุปี