ประทีป สว่างสุข (รศ.)
ต้นว่าน
ภาพวาดลายเส้น
Crayon on paper
53x38 ซม.
ไม่ระบุปี