นาวิน เบียดกลาง
คืนพระจันทร์เต็มดวง
จิตรกรรม
Oil on canvas
200x300 ซม.
ไม่ระบุปี