ศิริประภา (เหม่เหม่) ชุมสาย ณ อยุธยา
3883 Violet (No.22)
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
154x124 ซม.
2553