วีระ โยธาประเสริฐ
ตรอก
จิตรกรรม
Watercolour on paper
48x34 ซม.
2504