ธีระวัฒน์ คะนะมะ
ชุมชนคนไทย
ภาพวาดลายเส้น
Pen on paper
27.5x38 ซม.
2546