มานิตย์ ภู่อารีย์
ทุ่งกรุงเก่า
ศิลปะบนกระดาษ
Crayon on paper
38x54 ซม.
2500