จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์
Armageddon
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
195x185 ซม.
2540