พรรษา พุทธรักษา
Benefactor
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
180x180 ซม.
2550