อัฐพร นิมมาลัยแก้ว
ร่างกาย (เด็กผู้หญิง)
สื่อผสม
Mixed media
104x124 ซม.
2552