พิชัย นิรันต์
Buddhapada
สื่อผสม
Mixed media on canvas
89x71 ซม.
2532