บา ลอน เล
Burmese Dancer
จิตรกรรม
Oil on board
56x25 ซม.
ไม่ระบุปี