ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม
วัฏจักรแห่งชีวิตบนหนทางแห่งความสงบ
สื่อผสม
Dyed pulp, cast handmade paper in relief block and acrylic
84x28 ซม.
2540