ประพันธ์ ศรีสุตา
องค์ประกอบ
จิตรกรรม
Oil on canvas
68.5x47.5 ซม.
2533