นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
Comrades Navin
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodblock
45.5x72 ซม.
2550