อนุพงษ์ จันทร
อีกา
จิตรกรรม
Acrylic on monk’s robe
180x150 ซม.
2551