กัญญา เจริญศุภกุล
DE-FORM No.1-4
สื่อผสม
Mixed Technique
91x91 ซม.
2538