อิทธิพล ตั้งโฉลก
ประตู
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
50x70 ซม.
ไม่ระบุปี