อิทธิพล ตั้งโฉลก
สองจตุรัส
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
130x195 ซม.
2550