คณากร คชาชีวะ
Excited
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
200x150 ซม.
2553