กันจณา ดำโสภี
Female Element I
ศิลปะภาพพิมพ์
Lithography
75x35 ซม.
ไม่ระบุปี