คณากร คชาชีวะ
อู่ข้าว อู่น้ำ
ศิลปะภาพพิมพ์
Etching
102x155 ซม.
2545