ปัญญา วิจินธนสาร
สู้สู่อิสรภาพ
สื่อผสม
Metal, wood, acrylic sheet, marble, painted on gold leaf
97x97x217 ซม.
2559