สวัสดิ์ ตันติสุข
ฟลอเรนซ์
ภาพวาดลายเส้น
Ink on paper
38.5x56.5 ซม.
2500