ปุ่ม มาลากุล (มล.)
เรือประมง
จิตรกรรม
Oil on canvas
40x57 ซม.
2515