ไม่ทราบชื่อ
ดอกไม้ ผีเสื้อ และแมวน้อย
จิตรกรรม
Ink And watercolour on paper
65x64 ซม.
ไม่ระบุปี