งูเวย์ เก็ง
Flowers With Burmese Hintha
จิตรกรรม
Oil on board
44x59 ซม.
ไม่ระบุปี