ช่วง มูลพินิจ
บุปผา
ภาพวาดลายเส้น
Pen and ink on paper
44.5x75 ซม.
ไม่ระบุปี