อัจจิมา เจริญจิตร
Flowing#5
จิตรกรรม
Oil on canvas
45x30 ซม.
2551