อิทธิพล ตั้งโฉลก
น้ำและไฟแห่งนิรันดร์
ศิลปะภาพพิมพ์
Silkscreen
51x71 ซม.
2539