มานิตย์ ภู่อารีย์
กระเทียม (พญาว่าน)
ภาพวาดลายเส้น
Pencil on paper
40x55 ซม.
2502