ชลูด นิ่มเสมอ
ไปตลาด
จิตรกรรม
Tempera and gold on acrylic
34x23.5 ซม.
2544