ประพันธ์ ศรีสุตา
ฟ้าสีทอง
จิตรกรรม
Oil on canvas
81x101 ซม.
2537