วีระ โยธาประเสริฐ
สวรรค์บนดิน หมายเลข 9
ศิลปะภาพพิมพ์
Etching print on paper
50x91 ซม.
2543