จ่าง แซ่ตั้ง
ในป่า
จิตรกรรม
Watercolour on paper
37x52 ซม.
ไม่ระบุปี