ปัญญา วิจินธนสาร
Inner Mind
สื่อผสม
Bronze, acrylic and steel
204 ซม.
2558