ถวัลย์ ดัชนี
ชาดก
ภาพวาดลายเส้น
Pen and ink on paper
75x55 ซม.
2514