เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
แก่งหลวง
จิตรกรรม
Oil on canvas
51x61 ซม.
2545