อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
KingKong
จิตรกรรม
Oil on canvas
120x90 ซม.
2560