ปุ่ม มาลากุล (มล.)
บึงบัว
จิตรกรรม
Oil on canvas
55x75 ซม.
2512