นพดล เนตรดี
เส้น สี และพื้นที่ว่าง เบอร์ 10
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
150x120 ซม.
2557