นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
คู่รักในความรัก
ประติมากรรม
Bronze
220x90 ซม.
2538