ปัญญา วิจินธนสาร
Make Merit
ศิลปะภาพพิมพ์
Lithography
110x70 ซม.
2557