ปรีชา เถาทอง
มารผจญ
ศิลปะภาพพิมพ์
Offset printing on paper
46x56.5 ซม.
2537