แอนดรูว์ สตาห์ล
Memories
จิตรกรรม
Oil on canvas
190x240 ซม.
2561