มนัสวิน นันทเสน
จินตนาการที่ปะปน
จิตรกรรม
Coffee, acrylic and collage on paper
54.5x76.5 ซม.
2550