ถวัลย์ ดัชนี
Monk (kualalu)
จิตรกรรม
Oil on canvas
189x86 ซม.
2507